Notulen algemene ledenvergadering 2021

Op 18-05-2022 is de ALV 2021 afgelast omdat er slechts 1 aanmelding was. Op de bestuursvergadering van 28-06-2022 bleek dat hierdoor de penningmeester geen decharge is verleend. Daarom is besloten om de penningmeester op advies van de kascommissie alsnog decharge te verlenen. Ook is besloten de ALV bij geen/weinig aanmeldingen voortaan niet meer af te gelasten.