Achtergrondinformatie

Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en Incluzio (de moederorganisatie van de buurtteams) zijn het project ‘Beter thuis’ gestart met het doel een bijdrage te leveren aan de toekomstige ouderenzorg, zodat mensen niet alleen langer maar ook beter thuis kunnen wonen. In ‘Beter thuis’ werken veel organisaties die professioneel bezig zijn met ouderen samen.
In dit kader is de afgelopen maanden gesproken met bewoners en organisaties uit Utrecht Noordoost, over de vraag “Waar lopen ouderen tegen aan, bij het langer en beter thuis wonen?”. Daaruit kwam naar voren dat er een vraag is van ouderen voor het verhelpen van kleine klussen in en rond de woning. Vervangen van een leertje in de kraan, of een slot, of het verhogen van een wasmachine zodat de bewoner niet meer hoeft te bukken. Het lijken kleine klussen, maar voor een oudere bewoner kan het voor veel ongemak zorgen. Het zijn vragen die niet makkelijk zijn op te lossen omdat monteurs er niet voor komen, er hoge tarieven voor rekenen of omdat mensen soms niet goed weten wie ze kunnen vertrouwen
Het project ‘Beter thuis’ heeft contact opgenomen met de Bouwsteiger met de vraag of er een samenwerking mogelijk is.

In het verkennende gesprek is er een concrete vraag naar voren gekomen; “ Kan de Bouwsteiger haar diensten uitbreiden met een klussendienst aan huis bij oudere bewoners in de wijk?” Hierbij wordt gedacht aan een klussendienst die bestaat uit vrijwilligers (liefst andere bewoners uit de buurt) en een coördinator. Voor die klussen zou dan ook het gereedschap van de Bouwsteiger ingezet kunnen worden. De Bouwsteiger zou dan het contactpunt kunnen zijn voor de ouderen (voordeel is dat het bekend en vertrouwd is) en de uitvalsbasis voor de vrijwilligers kunnen zijn. Het idee is om een coördinator aan te stellen die de vrijwilligers koppelt aan een oudere met een vraag voor het uitvoeren van een klus of kleine reparaties.

Er is onderzoek gedaan naar mogelijke overlap; Andere organisaties die iets soortgelijks bieden. Daaruit is naar voren gekomen dat er geen directe overlap is. Er zijn wel organisaties waarmee mogelijk samen kan worden gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn U Centraal, Wij 3.0 en de buurtteams. Tevens is er een plan opgesteld om 2 jaar uit te trekken voor het opzetten van een klusdienst die zichzelf (daarna) kan bedruipen.