De klusdienst

Een nieuwe dienst (sinds begin 2019) waarbij bewoners uit het postcodegebied 3572 klussen kunnen laten uitvoeren door klusvrijwilligers.

Over de Bouwsteiger en corona
De Bouwsteiger is ooit gestart met het doel een verbindende factor in de wijk te zijn, met de focus op het delen van gereedschap, maar ook vanuit de gedachte dat het goed is om gezamenlijk te klussen. De gereedschapsuitleen gebeurt al zo’n 30 jaar en loopt goed.
 
De Bouwsteiger geeft nu ook vorm aan een nieuwe dienst: De Klusdienst. Om buurtgenoten die zelf geen klusjes (meer) kunnen doen te helpen. Bewoners uit postcodegebied 3572 kunnen kleine klusjes uit laten voeren door klusvrijwilligers, die worden geworven uit hetzelfde gebied.

Doelgroep

De Klusdienst is bedoeld voor mensen die zelf een klus niet (meer) kunnen doen. Dat kan simpelweg komen door de leeftijd, maar ook door de situatie waarin iemand terecht is gekomen (scheiding, langdurige ziekte, mantelzorg, geen klussers in eigen netwerk, e.d.).

Hoe werkt het

Als iemand een aanvraag indient bij de kluscoördinator, wordt er gekeken of er een klusvrijwilliger is die de klus kan uitvoeren. De klusvrijwilliger neemt dan contact op met de klusklant, om een afspraak te maken. Het is mogelijk dat de vrijwilliger niet direct wordt gevonden. Dan blijft de klus open staan.

Klusvrijwilligers

We zoeken daarom klusvrijwilligers die klussen willen doen zoals:

  • Leeg maken van de dakgoot om lekkage te voorkomen.
  • Repareren of vervangen van een lekkende kraan.
  • Ophangen van een schilderij, boxen of bv een boekenplank.
  • Verwijderen van een drempel i.v.m. rollator.
  • Koelkast verhogen (tafeltje er onder plaatsen).
  • Gordijnen of lamp ophangen.
  • Meubelstuk verplaatsen of Ikea-kast in elkaar zetten.
  • Hulp bij problemen met TV, PC, printer, smartphone, wifi, e.d.
  • Etc, etc.