De klusdienst

De Bouwsteiger is ooit gestart met het doel een verbindende factor in de wijk te zijn, met de focus op het delen van gereedschap, maar ook vanuit de gedachte dat het goed is om gezamenlijk te klussen. De gereedschapsuitleen gebeurt al zo’n 30 jaar en loopt goed. Nu starten we pilot om te kijken of we een invulling kunnen geven aan het samen klussen, om buurtgenoten die zelf geen klusjes (meer) kunnen doen te helpen.
De pilot duurt een jaar. Er wordt een kluscoördinator aangesteld, er worden klusvrijwilligers geworven en mensen die klusjes willen laten doen kunnen lid worden van de klusdienst.

De klusdienst is bedoeld voor mensen die zelf een klus niet (meer) kunnen doen. Dat kan simpelweg komen door de leeftijd, maar ook door de situatie waarin iemand terecht is gekomen (scheiding, langdurige ziekte, e.d.).
De leden van de klusdienst kunnen een aanvraag indien bij de kluscoördinator. Deze kijkt of er een klusvrijwilliger is die de klus wil doen. We zoeken daarom klusvrijwilligers die klussen willen doen zoals:

  • Leeg maken van de dakgoot om lekkage te voorkomen.
  • Repareren of vervangen van een lekkende kraan.
  • Ophangen van een schilderij.
  • Verwijderen van een drempel i.v.m. rollator.
  • Koelkast verhogen (tafeltje er onder plaatsen).
  • Gordijnen of lamp ophangen.
  • Meubelstuk verplaatsen of Ikea-kast in elkaar zetten.
  • Aanvragen verschillende offertes voor een grote klus.
  • Hulp bij problemen met TV, PC, printer, smartphone, wifi, e.d.
  • Etc, etc.