Notulen algemene ledenvergadering 2019

Datum:

08-05-2019


1. Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd. Loodcommissie wordt punt 3.

2. Notulen ALV 2018
De notulen van ALV 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Loodscommissie

  • Bordje maakt Hielke. Hielke doet de loods.
  • Aike doet gereedschap.
  • Jeroen doet/organiseert een loodsdagdeel.

4. jaarverslag 2018
Er is een klein beetje winst gemaakt. De kosten voor 2019 gaan iets omhoog. De oorzaken zijn de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering en de pinautomaat. Nieuwe leden moeten de eerste keer pinnen, de jaren daarna gaat het via automatische afschrijving.
Buurtfonds reservering. Discussie over Opheffen. Voorstel van het bestuur is dat te doen. Rob Brasser is tegen.
To do list:

  • Controle van de administratie, vindt Rob. Gaat hij doen. Website en papier. en Dienstnummers die niet opgeschreven worden. Betalingen die niet kloppen.
  • Aantal leden is 390. Nog 24 e-mail adressen hebben we niet.
  • Gereedschap: Patroon: 173 verschillende soorten.
  • Financiën. Rob B. ‘Dotering 2x op rij negatief’. Waarom? Piter: we hadden veel aanschaf afgelopen jaar. Mogelijk later dotering omhoog.


5. Kascommissie
Arjan. Kascommissie keurt de financiële gang van zaken goed.

6. Klusdienst
Financier wil voor 1 jaar, i.p.v. 2. Anders wordt dienst zichzelf overeind houdend.
Klus coördinator Nienke Brouwer. Al 4 klusvrijwilligers. Verzekering is rond. Er komt geen andere bestuursverzekering.
Klusdienst is wel onderdeel van de bouwsteiger. Afnemers hoeven geen lid te worden. Klussers kunnen wel Bouwsteiger gereedschap gebruiken, zij moeten wel lid zijn.
Eigen risico verzekering is 1000.
Verzekeraars zijn voorzichtig als het om een dergelijk dienst gaat. Kusvrijwilligers kunnen aanspraak doen, en de klanten ook. Wij zijn nu verzekerd, is gelukt. Ook nagevraagd bij andere verenigingen. Wethouder komt openen. Komt allen. Datum moet nog vastgesteld.

7. Rondvraag
Aike: wat doen we met het archief. Nadenken over de ordners.