Notulen algemene ledenvergadering 2017

Datum:    17 mei 2017   20:00
Aanwezig:    Richard van Hees, Piter Bosma, Rob Beffers (vz.), Arjan Bosman (not.), Rob Brasser, Aike van der Hoeff, Peter van Stoffelen, Kim van Groningen, Hans Sontrop


1. Financiën
Er is een klein verlies van € 200. Dit komt door:

  • de gestegen organisatiekosten
  • de kosten van de nieuwe site
  • de PIN-kosten


De penningmeester stelt  voor om voor de ICT-kosten (computer en website) jaarlijks een bedrag van € 250 te reserveren. De ALV gaat hiermee akkoord.
Omschakeling naar pinnen is goed verlopen. Er is over 2016 een klein verschil van € 40. 
De kascommissie is akkoord met het financieel jaarverslag. Boukelien Bos is voorzitter van de kascommissie 2017. Aike van der Hoeff is ‘gewoon’ lid. 
De leden verlenen de penningmeester ‘decharge’ voor 2016. 

2. Uitleen
De steigers, aanhanger en klein elektrisch gereedschap worden met name uitgeleend. Verder weinig ontwikkelingen. Het aantal uitleningen is stabiel. Er zijn 20 actieve leden. Ook dat is (ruim) voldoende. Dit betekent dat elk actief lid 2 tot 3 keer per kwartaal een dienst draait.

3. Gereedschap
Geen bijzonderheden.

4. Bestuurlijk
Een secretaris is dringend gewenst. Arjan is gepolst maar ziet er vanaf.  Aike van der Hoeff meldt zich aan als de nieuwe secretaris. De leden stemmen in met de benoeming. 

5. Rondvraag
Geen vragen.