Notulen algemene ledenvergadering 2015

21-5-2015

Notulist: Aike van der Hoeff

1. ALV notulen 2014
Het bedrag dat aan de Jenaplan school is gegeven is 2500,- stond niet in het jaaroverzicht

2. Financiën 2014

 • Verhuur opbrengsten iets hoger, is meestal rond 5000
 • Lidmaatschappen iets lager, 3290 (329 leden)
 • Balans oké, alle voorzieningen op peil
 • Afgelopen jaar weinig gereedschap weinig aangeschaft
 • Er zijn in 2015 75 leden meer.
 • Ledenadministratie en incassoadministratie loopt nu synchroon
 • Kascommissie moet nog de controle doen.
 • Er komen regelmatig kasverschillen voor

3. Nieuwe kascommissie

Nieuwe kascommissie bestaat uit Jeroen Thijssen en Arie Bosma

4. Penningmeesterschap Piter Bosma

Het penningmeesterschap van Piter Bosma wordt bekrachtigd. Rob Beffers werkt Piter in.

5. De Nieuwe organisatie

 • Loodscommissie: Jeroen en Han hebben gereedschap gedaan. Hielke deed gas-en wateroverleg met de buren.
 • Ledenadministratie: systeem is verbeterd. Tijdens een dienst kan een actief lid aangeven dat het lidmaatschap van een bepaald lid eind van kalenderjaar eindigt.
 • ‘Contact’ op de website gaat naar penningmeester.

6. Mededelingen
Nieuwe bovenburen. Kim en Dirk. Worden actief lid.

7. Rondvraag

 • Mike van der Zande wordt niet-statutair secretaris
 • Hielke: gereedschap wens bord met lidummers erachter
 • Hans: borrel organiseren
 • Richard: gaan we ergens staan met wijkfeest? Richard doet mailtje
 • Lideke: hoeveel potentiele leden hebben we? 6000 huishoudens. Aantal leden stijgt licht. Steigers zijn de uitleentoppers. We kunnen wel meer leden hebben.
 • Han: keuze voor een goed doel wie doet dat? Nu doet het bestuur dat. Echter, iedereen kan een goed doel melden. Kriteria: openbaar, algemeen nut. Moet geëvalueerd worden. Mogelijk aan de orde stellen tijdens wijfeest.
 • Arie: lidmaatschapskaarten digitaal? Nee, blijft papier.
 • Arie: pinautomaat? Staat op de rol binnen het bestuur.